Seks kvinner og tre menn vil overta jobben hans

foto