Komplett liste over tjuvgods levert til politiet

foto