– Den skal være så stor som mulig, så vi venter så lenge som mulig