Vil gjøre Rømmetunet lettere tilgjengelig - bygger gangsti