- Det er vel best både for meg selv og alle involverte at jeg forblir i passasjersetet

foto