Vil be om permisjon fra stillinga som ordfører

foto