— Jeg ser fram til en fast jobb og det å kunne kjøpe meg et fint hus i framtida