Rydder opp på fylkesvei etter ruskjøring med trailer

foto