— Det er viktig å vise fram at man har blitt 30 år og gammel

foto