Milliardresultat i fjor: Knapt 30 ansatte igjen i selskapet

foto