16 av 51 meldte forfall – men kravene er svært strenge

foto