Kontroll på flere steder: – Andelen feil og mangler lå på det jevne

foto