Stygg forbikjøring på fylkesvei 65 i Orkland

foto