Problemet er ikke å få plass til elevene, men å få elevene til skolen