Mistenker at bil har kollidert med hus: – Nabo skal ha hørt et smell