– Begynner tidlig å jobbe med unger om psykisk helse og livsmestring