Trafikken sto bom stille i to timer: - Det snør kaniner