Får ikke ha kontakt med nær familie: – Jeg blir på en måte hans eneste «linje ut»