Full forvirring - forskjellige fartsgrenser på samme vei

foto