Gården med den eventyrlige utsikten: - Vi har dalførets lateste okser

foto