Fare for jord- og flomskred: – Kan medføre skader lokalt

foto