Kommunen med ny beskjed til elevene i ventekarantene

foto