Samlingsplass for rusede ungdommer: - Det har tatt seg opp litt igjen