- GK Rør tar en viktig samfunnsrolle med å gi arbeidstrening til ungdommer som trenger dette. Noe som har gitt flere mulighet til å ta utdanning innen rørleggerfaget,  og dermed også bli faglærte rørleggere å få en varig tilknytning til arbeidslivet, sa Tord Lien, nestleder i Yrkesopplæringsnemnda, da prisen ble delt ut.

Det er Trøndelag fylkeskommune som deler ut prisen, som består av blomster, diplom og 15.000 kroner. Prisen deles ut hvert år og gjelder for alle opplæringsbedrifter på tvers av fag. I tillegg til å dele ut prisen for beste læringssted deler fylkeskommunen også ut pris til årets lærling.

Tord Lien (foran t.v.) delte ut prisen til lærlingansvarlig Trond Denstad Kimo (midten). Foran t.h. Johanne Hokstad. Bak Sander Karlsen og Hans Petter Faanes Foto: Mona Jønvik Andersson/Trøndelag fylkeskommune

God oppfølging

GK Trøndelag er en del av GK Norge og leverer rørtekniske installasjoner innen sanitær, varme, sprinkler, kjøl og gass i hele Trøndelag. Bedriften har et jevnt og stort inntak av lærlinger, og har i dag 17 lærlinger. En av dem er Stian Aleksander Pedersen (20) fra Buvika, som setter stor pris på den gode oppfølgingen han har fått i selskapet.

- GK er flinke til å gi oss varierte oppgaver tilpasset hvor mye vi kan og hvor vi er i løpet. Jeg liker at vi både får litt ansvar, samtidig som det alltid er noen som sikrer at vi har gjort det riktig. Det føles trygt, sier Pedersen.

Før læretiden gikk han på Melhus videregående skole på yrkesfaglinja klima og energi. Han har vært utplassert i andre bedrifter tidligere, men synes GK er det beste stedet han har vært til nå.

- Det er et godt miljø i selskapet og man føler seg sett og ivaretatt. Trond som er lærlingansvarlig, er ofte innom, og man kan alltids ringe han om man lurer på noe, sier Pedersen.

Stian Aleksander Pedersen kan tenke seg å fortsette i GK også etter fagprøven. Foto: GK/Erik Aune

Lærlingansvarlig

Behovet for kompetente fagarbeidere i byggenæringen er stort, og ifølge Byggenæringens Landsforening (BNL) sliter nesten halvparten av medlemsbedriftene med å få tak i fagarbeidere med svennebrev.

Dette har også GK Trøndelag merket. Bedriften valgte i 2018 å øke innsatsen mot rørleggerlærlinger, og opprettet en egen stilling der hovedformålet var å gi lærlingene tettere oppfølging. Dette har blant annet ført til at karaktersnittet har gått opp, og at flere blir i bedriften etter at de har tatt svennebrev.

Trond Denstad Kimo er lærlingansvarlig for rør i GK Trøndelag. Han forteller at hovedformålet med å ta inn lærlinger er å beholde dem etter endt læretid, og at det derfor er helt avgjørende å ta godt vare på de gjennom hele løpet.

– I tillegg til å støtte lærlingene med de faglige utfordringene, har det vært viktig for oss å møte de på det mellommenneskelige plan. Mange av lærlingene er unge og kommer rett fra skolebenken. Overgangen til arbeidslivet kan være stor. Vi er derfor opptatt av å også hjelpe til med praktiske utfordringer, og har arrangert alt fra matpakkekurs til bankveiledning, sier Kimo, som mener prisen er en veldig hyggelig annerkjennelse på at metoden de bruker fungerer.

GK Trøndelag har for tida 17 lærlinger. Foto: Erik Aune

Vil fortsette

  20-åringen fra Buvika har et halvt år igjen før han skal ta svennebrev, og kunne tenke seg å fortsette i GK etter fagprøven.

- Jeg liker at man får muligheten til å jobbe på store nybygg, i tillegg til serviceoppdrag og privatkunder. Det mange muligheter i GK og varierende arbeidsoppgaver, avslutter Stian Aleksander Pedersen.