Har tatt bort nesten alle trærne ved rådhuset: - Det er flere grunner til det