Semitrailer veltet: – Skal ha gjort en unnamanøver

foto