Roser huseieren: – Dette kunne fått et helt annet utfall