Økt oppdragsmengde: - Det er usikkert når råvaremarkedet vil bedre seg

foto