Starter arbeidet søndag kveld: 900 meter lang strekning skal repareres