Kommunedirektøren foreslår over 900 000 til bobiltømming