Har tatt grep for å imøtekomme elbilenes inntog: - Vet ikke hvor omfattende nedgangen blir