- Jeg fant en kar som drev gård, og da ble det så jeg bosatte meg her

foto