E6-bygging blir forsinket

Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal. Foto: NYE VEIER