Fylkesveg stengt etter jordras: - Det gikk et større ras her i 1997

foto