Fylkesveg stengt etter jordras: - Det gikk et større ras her i 1997

Det har gått et jordras på fv 709, på strekningen Børsa - Hove, er stengt ved Eidsli langs Malmsjøen i Skaun kommune. Foto: Anders Morken