I Trøndelag er det til sammen 33 politikontakter som skal ivareta denne rollen i våre kommuner.

Som kjent mister stadig flere kommuner sine lensmannskontor. For å opprettholde en «hotline» mellom politi og kommune, etableres det nå såkalte politikontakter i kommunene.

Politikontaktene skal være en del av det forebyggende arbeidet og skal sørge for oppfølging og samarbeid mellom det lokale politiet og kommunene, næringslivet, frivillige organisasjoner og andre aktører, opplyser Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Faste møtepunkter

Politikontaktene skal ha faste møtepunkter og sørge for at gjensidig forpliktende avtaler følges opp. Disse avtalene inngås mellom kommuner og politi og tilpasses den enkelte kommunes behov og utfordringsbilde.

Funksjonene skal nå videreutvikles i samarbeid med kommunene, og det vil kunne være variasjoner i omfanget av rollen og måten å jobbe på fra kommune til kommune.

Kan bli endringer

- I og med at vi er midt oppe i et organisasjonsløp, kan det også etter hvert bli endringer på hvem som er politikontakter, ettersom ansettelser skjer i den nye organiseringen. Men rollen er permanent og skal opprettholdes i alle kommunene, opplyser Hege Marie Vikaune, kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag politidistrikt.

Oversikt

I våre kommuner blir disse politikontakter. Her står også stedfortredere i de ulike kommunene.

Rennebu: Finn Skårsmoen, stedfortreder Per Christian Stokke

Skaun: Tor Kristian Haugan, stedfortreder Randi Fagerholt

Orkdal: Tor Kristian Haugan, stedfortreder Randi Fagerholt

Agdenes: Tor Kristian Haugan, stedfortreder Randi Fagerholt

Meldal: Randi Fagerholt, stedfortreder Tor Kristian Haugan

Hemne: Anette Ertvåg, stedfortreder Arild Sollie

Snillfjord: Anette Ertvåg, stedfortreder Arild Sollie

Skaun lenmannskontor i Børsa ( i forgrunnen til venstre) er tomt og tjenestefolket er overflyttet til lensmannskontoret i Orkdal. Foto: Øyvind Brostrøm