Vil være heltidskomune, utlyste stillinger i 14 og 18 prosent