ORKDAL: Ivar Buan omtaler det siste halve året som en stor påkjenning. Men han synes mest synd på den brannskadde jenta.

Det var 12. april i 2005 at tre ungdommer; to gutter og ei jente, ble skadet i en brann på Buan gård. De tre ungdommene hadde eksperimentert med bensin. Etter å ha helt bensin fra en crossmotorsykkel over i ei plastbøtte, stakk de fingrene ned i bøtta for deretter å tenne på fingrene.

Handlingen mislyktes med den følge at det ble satt fyr på bygningen. Den da 17 år gamle jenta pådro seg alvorlige brannskader, de to andre ble ikke alvorlig skadet.

I mars i år gikk jenta, som i dag er 48 prosent medisinsk invalid, til sak mot blant annet Trondheim kommune, et forsikringsselskap, Buan gård, Buan gård barnevernsinstitusjon og i tillegg Ivar Buan som privatperson. Saken gjaldt erstatning til jenta. Påstandsgrunnlaget var at Buan gård hadde handlet uaktsomt ved at ungdommene var uten tilsyn da ulykka inntraff.

Forhandlingene ble holdt i Trondheim i tidsrommet 21. og 22. oktober. Alle de saksøkte ble frifunnet. Og jenta må betale saksomkostninger på til sammen 177 000 kroner.

– Hele rettssaken var en parodi. Det er selvsagt en stor tilfredsstillelse at vi ikke kunne kritiseres for brannen på noen som helst måte. Men det er tragisk for jenta som blir belastet med store utgifter etter å ha tapt saken, sier Ivar Buan.

Ifølge Buan ble det reist kraftig kritikk mot advokaten som kjørte saken for jenta.

– Det burde aldri skjedd. Livet mitt ble ødelagt et halvår da det ble kjent at hun gikk til sak mot oss. Selv om vi hele tida har ment at vi ikke kunne bebreides for ulykka i det hele tatt, blir man utrygg når du havner i rettssystemet som part i en sak, forklarer han og betegner situasjonen som en forferdelig påkjenning fra stevningen kom i april til dommen ble avsagt 12. november.

Buan forteller at de hele tida har vist omsorg for den skadde jenta, både før og etter ulykka.

– Jeg var selv med henne flere ganger til Haukeland sykehus i forbindelse med brannskadene. Hun flyttet også inn på gården vår i ett år da hun kom seg etter skadene, forteller mannen som til og med kjøpte en hest til henne.

– Hele tiltalen var en tragedie. Vi har jobbet med unger i mange år, men aldri trodd vi skulle få oppleve dette. Ungdommene som var involvert i brannen var maksimalt uheldig i det jeg kaller et jackass-stunt, sier han avslutter med følgende:

– Stakkars jente!

Øyvind Brostrøm