Kommunedirektøren nedstemt - nekter å selge aksjer

foto