Orkland skulle ikke vært der før slutten av 2024 - nådde det allerede nå

foto