Fikk næringspris: - Nå må vi finne på noe sjalabais med de ansatte