Det var planlagt to byggetrinn, og her ser man hvor stort areal kraftverket ville legge beslag på. Foto: Fra «Atomkraft i Agdenes»

På dette jordet ville NVE bygge atomkraftverk - ville kostet en tredjedel av det norske statsbudsjettet

På 1970-tallet vurderte NVE å bygge et kjernekraftverk i Agdenes.