– Jeg var ikke så gammel, men på papiret var jeg vel seksten år