Geir Ove Storstein, assisterende rådmann i Agdenes kommune, rykker trolig opp som ny rådmann når John Ola Selbekk slutter.

Selbekk går av med pensjon, og det har derfor vært et spørsmål om man skal lyse ut stillinga eller ansette en rådmann internt for perioden fram mot 2020. Da blir Agdenes kommune historie i sin nåværende form, når den innlemmes i storkommunen Orkland.

Administrasjonsutvalget i Agdenes behandlet saken onsdag, og innstiller på at Storstein blir tilbudt jobben som rådmann. Det er kommunestyret som tar endelig beslutning onsdag neste uke.

Vært rådmann før

- Geir Ove Storstein tilsettes fra 1. september, og han har sagt at han ønsker å ta dette på seg. Han er assisterende rådmann i dag, og glir derfor rett inn i stillingen, sier ordfører Oddvar Indergård.

- Hvorfor vil dere gå for en intern tilsetting og ikke en utlysning?

- Storstein er kjent i Agdenes, han har hatt rådmannsstillinga før, er økonom og en person vi ønsker å ha her. Skulle vi ansatt en ny, ville det tatt tid å settes seg inn i jobben. Agdenes kommune er jo ferdig om 2,5 år, så det var ikke noe vi vurderte i det hele tatt, sier Indergård.

Fram til 2020

Han viser også til intensjonsavtalen inngått av Orkland-kommunene, hvor det står at lederstillinger som blir ledige fram mot 2020 skal tas opp til vurdering i forhold til om de skal lyses ut eller dekkes opp på andre måter.

- Vi tok ikke dette opp der, for vi var helt samstemte om å løse dette internt, sier Indergård.

Ingvill Kvernmo er som kjent tilsatt som prosjektleder/rådmann i Orkland kommune, og det vil derfor kun være en periode på 2,5 år hvor det er behov for en egen rådmann for Agdenes.