Stort avvik mellom vedtak og anmodning i Skaun

foto