Rovatnet eller Stormorovatnet?

Kommunedirektøren mener det ikke er kommet innspill som endrer standpunkt om valg av drikkevannskilde. Foto: John M. Myrhaug