Trafikkulykke på fv 700: – Lastebil med henger veltet

foto