Bygger ny bru som skal stå fram til ny E6 er ferdig

foto