Covidvaksine: - I full gang med den største befolkningsgruppa

foto