– Støy og stråling er viktige spørsmål som må vurderes

Dette er den eksisterende trafostasjonen på Blåsmo. Foto: Øyvind Brostrøm