Planlegger et signalbygg for hele kommunen på kanten av en skrent